Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: κ. Δ. Δαλαμαρίνης

Τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσία/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, κ. Δημητρίου Δαλαμαρίνη, με τίτλο:

“5G Service Based Architecture: Security and Trust in Edge Computing”

Εξεταστική Επιτροπή:

κ. Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής (Επιβλέπων)

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

κ. Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

*: Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά, σε περίπτωση εκδήλωσης αντίστοιχου ενδιαφέροντος.