Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: κ. Α. Λιακoπούλου

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια
παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής
φοιτήτριας του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, κ. Αριστέας Λιακοπούλου, με τίτλο:

“Polar Decoder Algorithms and Hardware Architectures for 5G New Radio Μodems”

Εξεταστική Επιτροπή:

κ. Βασίλης Παλιουράς, Καθηγητής (Επιβλέπων)

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

κ. Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής

*: Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά,

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/91444679308?pwd=RFMrNXdoRUk1U2RMQ1RKaDE2UkQ2QT09
Meeting ID: 914 4467 9308
Passcode: 879937