Αρχική Σελίδα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Πολυτεχνική

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ),

"Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)"


Συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΣκοπός:

Ο τομέας των Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού είναι από τους πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας, με εφαρμογές που καλύπτουν και επηρεάζουν ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής μας ζωής και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ίδιας της τεχνολογίας.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)», έχει σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα θεωρίας, υλοποιήσεων και εφαρμογών των ολοκληρωμένων συστημάτων υλικού και λογισμικού, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε διεθνές επίπεδο.

Το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού».