Οργάνωση

Διευθυντής, ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

κ. Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα


Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

κ. Νικόλαος Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος

e-mail: theodor AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 445

Ιστοσελίδα

κ. Γρηγόριος Καλύβας, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: kalivas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 424

Ιστοσελίδα

κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: nikolosd AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 929

Ιστοσελίδα

κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: paliuras AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 446

ΙστοσελίδαΔιατελέσαντες Διευθυντές

κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής

κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής

κ. Κωνσταντίνος Γκούτης, Καθηγητής