Οργάνωση

Διευθυντής, ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ


κ. Νικόλαος Γ. Σκλάβος, Καθηγητής

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα


Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ


κ. Νικόλαος Γ. Σκλάβος, Καθηγητής, Πρόεδρος

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα


κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος

e-mail: theodor AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 445

Ιστοσελίδα


κ. Γρηγόριος Καλύβας, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: kalivas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 424

Ιστοσελίδα


κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: nikolosd AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 929

Ιστοσελίδα


κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής, Μέλος

e-mail: paliuras AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 446

ΙστοσελίδαΔιατελέσαντες Διευθυντές

κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής

κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής

κ. Κωνσταντίνος Γκούτης, Καθηγητής