Διδάσκοντες

κ. Χαρίδημος Θ. Βέργος, Καθηγητής

e-mail: vergos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 924

Ιστοσελίδα


κ. Σπυρίδων Δενάζης, Καθηγητής

e-mail: sdena AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 478

Ιστοσελίδα


κ. Χρήστος Ζαρολιάγκης, Καθηγητής

e-mail: zaro AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 912

Ιστοσελίδα


κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: theodor AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 445

Ιστοσελίδα


κ. Κλεάνθης Θραμπουλίδης, Καθηγητής

e-mail: thrambo AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 436

Ιστοσελίδα


κ. Γρηγόριος Καλύβας, Καθηγητής

e-mail: kalivas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 424

Ιστοσελίδα


κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: kontog AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 957

Ιστοσελίδα


κ. Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής

e-mail: odysseas AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 444

Ιστοσελίδα


κ. Μιχαήλ Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: mbirbas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 441

Ιστοσελίδα


κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής

e-mail: nikolosd AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 929

Ιστοσελίδα


κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής

e-mail: paliuras AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 446

Ιστοσελίδα


κ. Δημήτριος Σερπάνος, Καθηγητής

e-mail: serpanos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 437

Ιστοσελίδα


κ. Νικόλαος Γ. Σκλάβος, Καθηγητής

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα


κ. Παναγιώτης Χατζηδούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: phadjido AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: –

Ιστοσελίδα