Διδάσκοντες

κ. Χαρίδημος Θ. Βέργος, Καθηγητής

e-mail: vergos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 924

Ιστοσελίδα

κ. Σπυρίδων Δενάζης, Καθηγητής

e-mail: sdena AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 478

Ιστοσελίδα

κ. Χρήστος Ζαρολιάγκης, Καθηγητής

e-mail: zaro AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 912

Ιστοσελίδα

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: theodor AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 445

Ιστοσελίδα

κ. Γρηγόριος Καλύβας, Καθηγητής

e-mail: kalivas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 424

Ιστοσελίδα

κ. Σπυρίδων Κοντογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: kontog AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 957

Ιστοσελίδα

κ. Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Καθηγητής

e-mail: odysseas AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 444

Ιστοσελίδα

κ. Dr. Ahmed Mahdi, Επιστημονικός Συνεργάτης

e-mail: mahdi AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 446

Ιστοσελίδα

κ. Μιχαήλ Μπίρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: mbirbas AT ece DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 441

Ιστοσελίδα

κ. Δημήτριος Νικολός, Καθηγητής

e-mail: nikolosd AT ceid DOT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 929

Ιστοσελίδα

κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής

e-mail: paliuras AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 446

Ιστοσελίδα

κ. Δημήτριος Σερπάνος, Καθηγητής

e-mail: serpanos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 437

Ιστοσελίδα

κ. Νικόλαoς Σκλάβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

e-mail: nsklavos AT upatras DOT gr , Τηλ.: +30 2610 996 983

Ιστοσελίδα