Ανανεωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων: Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Μπορείτε να βρείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24, στον παρακάτω σύνδεσμο:


Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Εαρινό Εξάμηνο 2023-24


(*** Τελευταία ανανέωση, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου ***).


Στο πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές (ο σύνδεσμος με το αντίστοιχο αρχείο και η ημερομηνία θα ανανεώνονται αυτόματα).


Μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική τάξη του κάθε μαθήματος, για να έχετε περαιτέρω πληροφορίες και ενημέρωση για το κάθε μάθημα ξεχωριστά.


Καλό ακαδημαικό εξάμηνο!


– Από τη Γραμματεία.