Αιτήσεις Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για την Τελετή Απονομής Απρίλιος 2024

Παρακαλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία του Απριλίου 2024, να υποβάλλουν αίτηση από 13.3.2024 έως και 19.03.2024,

μόνο μέσω του συνδέσμου : https://eservice.upatras.gr/cases/1-foititikes-aitiseis/

επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών με επιπρόσθετα επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Παν/μιου Πατρών, ΝΗΜΕΡΤΗΣ, (https://nemertes.library.upatras.gr/ ),
β) (προαιρετικά) αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων ( https://alumni.upatras.gr/register/), ή το σχετικό έντυπο.


– Από τη Γραμματεία