Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη «progress» για δηλώσεις μαθημάτων και ανανέωσης εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2024 θα είναι ανοικτή από Τρίτη 9/4/2024 έως την Κυριακή 28/4/2024 .

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 5 μαθήματα ( 2 κορμού και 3 επιλογής) του Β’ εξαμήνου.
  • Για τη δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), αναφέρεται ότι: Στο νέο πρόγραμμα σπουδών ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, σύμφωνα με τον κανονισμό, η Εκπόνηση ΜΔΕ ορίζεται στο 3ο εξάμηνο και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 7 από τα 10 μαθήματα, που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου του ΔΠΜΣ. Για το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, η ΜΔΕ ορίζεται από το 3ο εξάμηνο, χωρίς περιορισμό.

Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προς την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, με ενδεικτικό θέμα ΜΔΕ και ορισμό τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ, που θα είναι ο επιβλέπων της.

Η δήλωση της ΜΔΕ θα πρέπει να κατατίθεται προς έγκριση στη Γραμματεία, τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση της. 


– Από τη Γραμματεία