Αιτήσεις Ορκομωσίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας για απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από Τρίτη 25/10/2022 έως και την Τετάρτη 2/11/2022 ηλεκτρονικά στο: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr

Η τελετή ορκομωσίας προγραμματίζεται να διεξαχθούν στις 23-24/11/2022

Απαραίτητα έντυπα ορκωμοσίας:

https://www.ceid.upatras.gr/el/entypa-orkomosias

— Εκ μέρους της Γραμματείας