Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: κ. Δημητρίου Κομποστιώτη

Σας προσκαλούμε στη δημόσια παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, κ. Δημητρίου Κομποστιώτη, που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 μμ, με τίτλο:

“Αlgorithms and Architectures for Reconfigurable-Intelligent-Surface-Aided Wireless Communications for 6G”.

Εξεταστική Επιτροπή:

κ. Βασίλειος Παλιουράς, Καθηγητής (Επιβλέπων)

κ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής

κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής


*: Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά,

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/96250170523?pwd=SkZzOHAxZ25jOWJKVmRmRS9WcGxJdz09

Meeting ID: 962 5017 0523 / Passcode: 800621