Το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ στο MOCAST 2022

Τα ερευνητικά αποτελέσματα, μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΜΠΣ ΟΣΥΛ, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Βασιλείου Παλιουρά, πρόκειται να παρουσιαστούν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies on Electronics and Communications 2022, (MOCAST 2022), Ιούνιος 8-10, 2022, Bremen, Germany:

D. Vordonis, D. Kompostiotis, and V. Paliouras, “Reconfigurable Intelligent Surface-Aided OFDM Wireless Communications: Hardware Aspects of Reflection Optimization Methods”,

T. Spanos, and V. Paliouras, “Hardware aspects of iterative receivers for V2X applications”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, εδώ.