Ημέρα της Εορτής του Αγίου και Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου μας

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 156/23.11.2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα ότι την ημέρα της εορτής του Αγίου και Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου μας, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

– Από τη Γραμματεία