Ορκωμοσία ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Αγαπητές/τοί Φοιτήτριες/τές,

σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας για την απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)”,

από την Τετάρτη 8/02/2023, έως και την Παρασκευή 17/02/2023, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr .

Τα απαραίτητα έντυπα ορκωμοσίας μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.ceid.upatras.gr/el/entypa-orkomosias

— Από τη Γραμματεία του ΔΜΠΣ ΟΣΥΛ