Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: κ. Γ. Αθανασάκη

Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:30, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσία/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ, κ. Γεωργίου Αθανασάκη, με τίτλο:

“Υλοποίηση Tiny Machine Learning Μεθόδων, σε Ενσωματωμένο Σύστημα για Βιομηχανικές Εφαρμογές”.

Εξεταστική Επιτροπή:

κ. Σωτήριος Νικολετσέας, Καθηγητής (Επιβλέπων)

κ. Χρήστος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής

κ. Εύη Παπαιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια

*: Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά, σε περίπτωση εκδήλωσης αντίστοιχου ενδιαφέροντος.