Ανανεώσεις Εγγραφών Εξαμήνου και Δηλώσεις Μαθημάτων, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε για το ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ η διακτυακή πύλη της ηλεκτρονικής γραμματείας για δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023 καθώς και για ανανεώσεις εξαμήνου και θα διαρκέσει από 30.03.2023 έως και 12.04.2023.

Ευγενικά σας υπενθυμίζουμε:

Σχετικά με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων υπενθυμίζουμε ότι για το πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ :οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 5 μαθήματα = 2 βασικά (κορμού) και 3 επιλογής του Β’ εξαμήνου.

Για τη δήλωση ΜΔΕ αναφέρεται:

Στο νέο πρόγραμμα ΟΣΥΛ σύμφωνα με τον κανονισμό ορίζεται ότι η Εκπόνηση ΜΔΕ ορίζεται στο 3 εξάμηνο και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 7 από τα 10 μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου του ΔΠΜΣ.

Για το παλιό πρόγραμμα ΟΣΥΛ η ΜΔΕ ορίζεται από το 3ο εξάμηνο χωρίς περιορισμό.

Προσοχή: Για παλαιό και νέο πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ

Για την εκπόνηση της ΜΔΕ εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (για το νέο πρόγραμμα ΟΣΥΛ), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, θα πρέπει να υποβάλλουν εντύπως αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προς την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ με ενδεικτικό θέμα ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ, που θα είναι ο επιβλέπων της εκπόνησης.

Η δήλωση της ΜΔΕ θα πρέπει να κατατίθεται προς έγκριση στη Γραμματεία, τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση της.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση- απορία.

– Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ