Ανανεώσεις Εγγραφών Εξαμήνου και Δηλώσεις Μαθημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας για ανανεώσεις εξαμήνου και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-23 στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ (νέο πρόγραμμα) θα είναι διαθέσιμη από 22/11/2022, έως 5/12/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Σχετικά με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 5 μαθήματα = 2 υποχρεωτικά και 3 επιλογής του Α’ εξαμήνου.

Για τη δήλωση ΜΔΕ υπενθυμίζουμε ότι:

Στο ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ (νέο πρόγραμμα) σύμφωνα με τον κανονισμό ορίζεται ότι η Εκπόνηση ΜΔΕ ορίζεται στο Γ’ Εξάμηνο και εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 7 από τα 10 μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ.

Παρατήρηση: Για παλιό και νέο πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ για την εκπόνηση της ΜΔΕ, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (για το νέο πρόγραμμα ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ), οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πρέπει να υποβάλλουν εντύπως αίτηση ορισμού Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προς την ΕΠΣ του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ (επισυνάπτεται η αίτηση) με ενδεικτικό θέμα ΜΔΕ και ορισμού τριμελούς με τη συγκατάθεση μέλους ΔΕΠ, που θα είναι ο επιβλέπων καθηγητής της εκπόνησης της ΜΔΕ.

– Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ΟΣΥΛ