Διευκόλυνση των φοιτητών/τριών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 37520/30.5.2024 έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών,  τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024, δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις,  προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

– Από τη Γραμματεία