Διευκόλυνση φοιτητών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 34526/17.5.2024 έγγραφο της Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ημέρα διενέργειας των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, φροντιστηριακές ασκήσεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

– Από τη Γραμματεία